Membrany atelo – kolagenowe HYPRO – SORB F®

Kolagen typu I – czystość 99,9 %, uzyskiwany z wysoko oczyszczonego polimeru pozbawionego telopeptydów. Wchłanialna membrana atelo – kolagenowa stosowana do zabiegów sterowanej regeneracji kości. Hypro - Sorb F® jest materiałem biokompatybilnym, który ma doskonałą tolerancję tkankową i przyspiesza gojenie. Nie wspiera rozwoju mikroorganizmów oraz działa bakteriostatycznie, a okres jego resorpcji wynosi co najmniej 4 tygodnie, po nim następuje całkowite wchłanianie najpóźniej do 6 miesięcy po zabiegu. Po zwilżeniu nie zrywa się i nie klei do narzędzi chirurgicznych.

Opakowanie membran, źródło: www.crescopraha.cz

Kolagenowe membrany Hypro – Sorb F® dostarczane są w dwóch podstawowych rodzajach:
Hyprosorb jest wskazany przy zabiegach:
Hypro – Sorb F® w stanie suchym należy wyciąć nożycami w wymagany kształt. Następnie poddać go krótkiej hydratacji w roztworze fizjologicznym (około 20 sekund). W przypadku membran Hypro – Sorb F® jednostronnych aplikować można którąkolwiek ze stron, natomiast dla membran dwuwarstwowych szorstką część przykładamy do defektu kostnego.

Strony membran, źródło: www.crescopraha.cz

Materiał Hypro – Sorb F® dostarczany jest w podwójnym opakowaniu strerylnym. W przypadku gdy materiał nie został w całości użyty nie należy go ponownie sterylizować!

Hypro – Sorb F® jest dostarczany w trzech rozmiarach: Rozmiary 20 x 30 mm i 30 x 40 mm są przeznaczone do większych defektów oraz do zaopatrywania większej ilości ubytków kostnych u tego samego pacjenta.

Metoda sterowanej regeneracji tkanek (Guided Tissue Regeneration GTR) stała się od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku bardzo ważną częścią leczenia parodontologicznego. Badania wykazały, że za pomocą odpowiedniej bariery (membrany) można powstrzymać migrację komórek (na przykład epitelialnych czy fibroblastów) do defektu kostnego. W ten sposób stwarza się optymalne warunki rozwoju wolniej proliferującym tkankomodpowiedzialnym za regenerację danej przestrzeni. Powyższa koncepcja została wykorzystana przy leczeniu paradontalnych defektów. Membrana służyła izolacji ubytku tak, aby mogło dojść do odnowy cementu, przyczepu nabłonkowego i tkanki kostnej. Wynikiem tego leczenia jest odbudowa aparatu przyzębia, przez co wyraźnie przedłuża się żywotność zębów. Przy masownym rozpowszechnieniu implantów stwierdzono, że technikę GTR można aplikować również do leczenia defektów kostnych. W tych wypadkach membrana (np. Hypro – Sorb F) jest stosowana do zablokowania migracji fibroblastów, tak żeby nie penetrowały do przestrzeni ubytku, a komórki kostne miały czas na regenerację samodzielnie lub w powiązaniu z odpowiednim materiałem augumentacyjnym (PORESORB, Ossa-Base HA). Dzisiaj za pomocą metody sterowanej regeneracji tkanek można stymulować przebudowę kości w taki sposób, że zostaną wytworzone optymalne warunki do wprowadzenia implantu. Implant ma w ten sposób o wiele lepszą prognozę osteointegracji.